Golden Hand Standards

√ Saç alımında HOMOJEN DAĞILIM
√ Agresif Sayıda saç alımından kaçınma
√ Donör alanda scar bırakmama
√ Uygun çap, uygun derinlikte punch kullanımı

 √ Çok az sayıda parsiyel transection

√ İngore edilebilecek sayıda total transection

 

1 ve 2 Golden Hand Standarts ile alım yapılmış hastada donör alan;

3’de ise agresif alım ile tahrip edilmiş donör olan.