Kanal Açma

Golden Hand Standard’ı ile toplanan “zarar görmemiş-intakt” greftler mutlaka kendi çaplarına uygun kanallar içine yerleştirilmelidir. Bu, doğal bir görünüm için ekilmiş saçları adeta naturel olanından ayırt edememeyi sağlayan en önemli unsurdur.

Greftler, kendi doğal çaplarından çok daha büyük çaplarda açılmış kanallar içine yerleştirilse kanalın içine tam uyum sağlamaz, deride çöküntüler ve saç diplerinde çukurlar oluşturur. Saç ekiminde doğal sonuç alınmasını engelleyen en önemli unsur budur.

Greftler nasıl kendi çaplarından büyük kanallara yerleştirilse doğal sonuçtan uzaklaşılır ise aynı greftler kendi çaplarından daha küçük kanallara yerleştirilmek istenirse bu sefer de yerleştirilirken fiziki zarara uğrar. Bu da yetişme oranı( growing rate)’nın düşmesine ve dansite azlığına yol açar.

Bu iki nedenden dolayı greftler kendi çaplarına uygun kanallara, iz bırakmadan, naturel görüntü ve dansite sağlanarak yerleştirilmelidir. 0,8mm ve 0.9mm punchlar ile toplanan greftleri yine 1mm altında açılan kanallara yerleştirmek fue saç ekiminde toplam kalitenin( total aesthetic quality ) vazgeçilmez öğeleridir.

Golden Hand Standartı tamamlayan unsur 1mm altında saç ekimi kanalları açılmasıdır.

Under 1mm


Golden Hand Standardt saçların donör alandan çıkarılırken tanımladığımız yüksek kalite standartlarıydı. Under 1mm ve altı ise saçları naklederken açtığımız kanalların çapının standartıza edilmesidir. Under 1mm ve altı hem alınan gerftlerin zarar görmeden kanalların içine yerleştirilmesini hem de yerleştirme kalitesini yükseltir.


√ Ön çizgide ince birli ve sadece birli yerleşimi ile ön çizgide doğallık.
√ Kanal çaplarının 1mmUnder ölçü ile açılması sık ve dense packing yapılabilmesi
√ Açılan kanalların etrafında deride çökkünlük oluşmaması ile doğal saçlardan ayırt edilemeyecek doğallıkta sonuç görüntüsü.

Golden Hand Standards

√ Saç alımında HOMOJEN DAĞILIM
√ Agresif Sayıda saç alımından kaçınma
√ Donör alanda scar bırakmama
√ Uygun çap, uygun derinlikte punch kullanımı
√ Çok az sayıda parsiyel transection
√ İngore edilebilecek sayıda total transection
1 ve 2 de golden hand standards lie alım yapılmış hastada donör alan; 3 de ise agresif alım ile tahrip edilmiş donör alan.