Yerleştirme

Greftler ( saç kökleri, folliculer üniteler ) alındıktan sonra özenle organize edilir. Organizasyon alınan greftleri ince birli greftler, birli greftler, ikili greftler ve karışık olarak ikili, üçlü ve varsa dörtlü gereftler olarak ayrı ayrı dizilerek sayılır. Her konfigürasyonda kaç greftin dizildiği raporlanır, kaydedilir.


Greftlerin organize edilmesi, konfigüre edilmesi ve bunun doğru biçimde yapılması gerekir. Çünküsaç ekiminde elde edilecek doğal sonuçla doğrudan ilgilidir.Operatör doktor konsültasyon aşamsında hastasına gösterdiği planlama çerçevesinde ekim alanı anestezisinin ardından saç ekiminin en önemli aşaması olan greftlerin yerleştirleceği kanalları
açar.


Kanal açımında operatör doktor ince birli, birli, ikili ve üçlü greftler için ayrı bölgeler belirler. Bu ayrı bölgelere greftlerin doğru ve hasar görmeden yerleştirilmesi için kanalın çapına ve derinliğini doğru uygulamalı, doğal sonuçlara ulaşmak için, sık ve gür saçlar elde etmek için ise kanalların
sıklık ve geometrik olarak doğru bir planda açması gereklidir.

Ön çizgide daha randomize ve karışık, kendi içinde zik zaklar ve dalgalanmalar ile fluent bir geçiş zonu dizayn etmeli, daha arkalarda ise daha doygun daha dolgun bir görüntü yakalamak için kanal açma disiplini uygulamalıdır..

Kanal açma operatör doktorun saç ekimindeki kariyerinin, kariyerinin içindeki başarılarının, başarılarının içine koyduğu deneyiminin en vurucu en belirleyici aşamasıdır. Hastasının bundan sonraki hayatında nasıl görüneceğine karar veren imzasıdır.

Kanalların tümü operatör doktor tarafından açıldıktan sonra, bu kanalların içine organize edilmiş greftler, teker teker bu konuda eğitimli, klinik prensiplerine ve disiplinine bağlı hemşireler ve diğer yardımcı sağlık personeli tarafından yerleştirilir. Yerleştirme aşamasında ince birli, birli ve ikili greftlerin nereye yerleştirileceği operatör doktor tarafından belirlenmiştir. Belirlenen kanallara belirlenen yapıda greftler yerleştirilir. Saçların açıları, yoğunluğu Kanal açılırken operatör doktor tarafından zaten belirlenmiştir. Yerleştirme aşamasında bunun değişmesi imkansızdır. Yerleştirme aşaması operatör doktorun planı doğrultusunda yardımcı sağlık personelinin işidir. Son greft de yerleştrildiğinde Saç ekimi işlemi teknik olarak tamamlanmış olur.


“Kanal açma aşaması saç ekimi işleminin estetik ve cerrahi aşamasıdır.”