Sadece Donör alan traş edilir. Ekim alanı traş edilmez. Greftler ekim alanında uzun bırakılan saçların arasına açılan kanalları yerleştirilir. Traşlı, klasik cerrahiden dahazahmetlidir. Daha uzun zaman alır.
Donör alan ekilemesi gereken greft sayısına göre ya tamamen traş edilir.

Greft sayısı
1500’in üstünde ise donor alanı tümüyle traş etmek gerekir. 1500 greftten az ise donor alanda iki kulak arasında iki uzun diktörtgen bölüm üstünde ve arasındaki uzun saçlar bu bölgeleri kapatacak şekilde traşlanır.
Klasik FUE Cerrahisinde hem ekim hem donor alan tümüyle traşlanır.

Gur Hair
Transplant Clinic
√ Klasik Traşlı FUE
√ Partiel Traşlı FUE
2 tipteki FUE cerrahi modellerini uzun zamandır uygulamaktadır.
Partiel Shave FUE
ONLY DONOR AREA SHAVING
Uzun saçların içine açılan kanallar ve kanallar içine yerleştirilen greftlerin fue cerrahisinden 1 gün
sonraki görüntüsü.