Golden Hand Standard saçların donör alandan çıkarılırken tanımladığımız yüksek kalite standartlarıydı. 1mmUNDER ise saçları naklederken açtığmız kanalların çapının standartıza yerleştrilmesini hem de yerleştirme kalitesini yükseltir.

√ Ön çizgide ince birli ve sadece birli yerleşimi ile ön çizgide doğallık.

√ Kanal çaplarının 1mmUnder ölçü ile açılması sık ve dense packing yapılabilmesi

√ Açılan kanalların etrafında deride çökkünlük oluşmaması ile doğal saçlardan ayırt edilemeyecek doğallıkta sonuç görüntüsü.